Motivační program

Ve středu 23.2. uspořádala naše škola program pro děti, které se během prvního pololetí chovaly ukázněně a vydržely bez kázeňských prohřešků. Za odměnu jsme se v hojném počtu vydali do brněnské Ice- areny, kde si žáci mohli zabruslit. I přes mrazivé dopoledne si to všichni užili a pak následovalo shlédnutí 3D filmu Narnie v multiplexu Palace Cinemas. Tento motivační program se nám již v minulosti osvědčil a doufáme, že tomu bude i nadále.

Fotogalerie