Motivační program

Ke zvýšení motivace k učení jsme zavedli na druhém stupni též soutěž, v které se žáci snaží zlepšit svůj celkový prospěch ze všech předmětů dohromady. Za první pololetí byl odměněn vždy jeden žák z každé třídy, který měl celkově nejlepší posun. Žáci dostávali sladkosti a knižní publikace. Na konci školního roku 2009/2010 budou odměněni dokonce všichni, kteří si zlepší svůj průměr. Doufáme, že to žáky vyburcuje k dosažení lepších výsledků.