Modernizace školy

V letošním prázdninovém čase proběhlo ve škole mnoho rekonstrukčních a modernizačních prací. Velké poděkování za to patří zřizovateli. Obec základní školu průběžně finančně zabezpečuje a zvláště v letošním roce jsou změny hodně vidět. Po prázdninách našli žáci v učebnách úplně nové lavice i židličky za 207 tisíc Kč. Radost všem udělalo dovybavení sportovního víceúčelového hřiště vedle tenisových kurtů za 304 tisíc Kč a máme nový krásný vstup do školy – proběhla kompletní výměna stěn oken a dveří za 591 tisíc Kč. Dále byly provedeny práce: výměna podlahových krytin (85 tisíc Kč), zateplení boční stěny budovy školy ze strany školního bytu (63 tisíc Kč), výměna oken - dílny, kuchyň (58 tisíc Kč), malování tříd a učeben v průběhu hlavních prázdnin (11 tisíc Kč). Jak vidíte, celkové náklady na modernizaci školy se vyšplhaly nad 1 319 000 Kč. Vážíme si trvalé péče zastupitelů obce o prostředí při vzdělávání dětí.

Fotogalerie z poslední modernizace školy