Mimořádné opatření

Na základě opatření MZČR č.j.: 15757/2020-44 informuji:

Všichni žáci  jsou nově povinni mít během celého pobytu ve škole krytá ústa a nos obličejovou maskou/chirurgickou rouškou. Tato rouška musí splňovat normu ČSN EN 14683+AC. Žáci ve věku 15 let musí mít ústa krytá respirátory splňující normu FFP2/KN 92.  Látkové roušky již nebude možné používat.

Celý text opatření nalezenete: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Monika Ondroušková, ředitelka školy