Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Dne 6.12. 2013 pořádala naše škola pod vedením paní učitelky Ondrouškové netradiční mikulášskou besídku. Akce se konala v sokolovně. První dvě hodiny patřily prvnímu stupni a další dvě vyučovací hodiny zase žákům druhého stupně. Třídy soutěžily např. v tom, která za určitý časový limit uplete nejdelší papírový řetěz, která nejrychleji najde slovo, které se ukrývá v tajence. Dále se měřily síly třeba v poznávání pohádek podle audio ukázek nebo v přetahování lanem. Někteří žáci osmé třídy si navíc pod vedením paní učitelky Sigmundové nacvičili krátké divadelní představení, které bylo velmi vtipně zpracované a moc se všem líbilo. Každá třída nebo skupina si také nachystala taneční či sportovní vystoupení, které předvedla všem ostatním. Celá akce byla ozvučena naší novou školní audio aparaturou, takže nechyběly ani potřebné decibely. Mikulášská besídka 2013 byla zatím jednoznačně nejpovedenější akcí na mikulášské téma.

 

Tomáš Mottl

Rozsáhlá fotogalerie z mikulášské akce zde!