Mendelianum Brno

DEVÁŤÁCI JAKO EXPERTNÍ SKUPINA PŘI HLEDÁNÍ DNA

Dne 8. 6. se žáci 9. třídy v rámci přírodopisu vydali do Brna na exkurzi do vědeckého centra genetiky. V Mendelianu si sami na vlastní kůži vyzkoušeli elektronové mikroskopy, pozorovali nejrůznější vzorky i mikroskopické preparáty. Seznámily se zde s objevitelskou prací největšího vědce všech dob, brněnského objevitele struktury DNA – Johannem Gregorem Mendelem. Loni to bylo přesně 200 let od jeho narození. Přínos tohoto přírodovědce pro vědu a svět (získal Nobelovu cenu za objevení struktury DNA) v oblasti genetiky je opravdu velkolepý. Žáci se stali experty a sami si izolovali DNA z nejrůznějšího ovoce. Tento den byl opravdu prakticky přínosný a žáci byli zvídaví, dokázali se bez problémů zapojit do výzkumu a uplatňovat svoje získané vědomosti a znalosti v praxi.

Fotogalerie