Masopustní rej

MASOPUSTNÍ REJ

V PONDĚLÍ 20. 2. 2023 BUDEME MÍT V MATEŘSKÉ ŠKOLE „MASOPUSTNÍ REJ.

Pokud mají děti doma nějakou masku, mohou si ji přinést do MŠ.