LVK Němčičky proběhl znemenitě!

Lyžařský výcvikový kurz Němčičky 

V termínu od 31.1 – 3.2. se žáci, kteří měli zájem, zúčastnili lyžařského kurzu v Němčičkách. Podmínky nám všem přály, sněhu bylo dostatek, strava i ubytování vynikající. Lyžovali jsme dvě hodiny dopoledne, dvě odpoledne a jednu hodinu při večerním lyžování, které jsme si asi nejvíc užili. Během kurzu jsme také navštívili Vinařský dvůr rodiny Stávků, kde se žáci seznámili s postupem při výrobě vína. Při večrních akcích si měli žáci možnost vyzkoušet karaoke, zúčastnili se karnevalové diskotéky či turnaje ve stolním tenise. Celkově se akce po všech stránkách velmi vydařila. Z pozice vedoucího kurzu musím pochválit jak pedagogy tak žáky za vzornou spolupráci. I pro příští rok je lyžování v Němčičkách právě pro všechny výše uvedená pozitiva domluveno.

Fotogalerie

Tomáš Mottl