Literární soutěže

Naši žáci se pravidelně účastní literární části soutěže „Požární ochrana očima dětí“ vyhlašované Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ocenění se dočkávají nejen v oblastním kole, ale několikrát i v kolech okresních. V letošním školním roce se práce Kateřiny Drabálkové, žákyně 6. ročníku, dostala až do celorepublikové soutěže a 17. 6. v Přibyslavi při slavnostním vyhlášení získá ocenění. Zatím bohužel nevíme, jaké. Katce moc blahopřejeme!

 

Do 10. ročníku literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“ jsme letos také přispěli, a to hned třemi prozaickými texty. Tuto soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj a jeho dvě příspěvkové organizace Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně. Tentokrát zvolili téma Náhody neexistují. Své velmi zajímavé a literárně bohaté příspěvky poskytly naše žákyně Kateřina Drabálková ze 6. roč., Blanka Cigánková a Pavla Kleinová z 9. roč. Všechny obdržely pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků 10. 6. v Mikulčicích. O případném umístění ve velké konkurenci budeme informovat.

 

Celé Česko čte dětem

22. dubna 2015 jsme se oficiálně zaregistrovali do projektu Celé Česko čte dětem. Ale náš školní projekt „Deváťáci čtou prvňáčkům“ funguje už od roku 2013. V prvních třídách se už vystřídala řada starších spolužáků, kteří pod vedením svých učitelek pravidelně četli pohádky. A zdaleka ne jen ty klasické.V letošním školním roce budou prvňáčkům číst i někteří učitelé. Fotografie ze všech ročníků najdete níže!

 

Božena Pažická