Letní koncert pěveckého sboru

Pěvecký sbor srdečně děkuje za podporu. Za dobrovolné vstupné byla 22. 6. 2014 vybrána částka 2 535 Kč, která bude použita pro rozvoj a činnost pěveckého sboru. Informace o využití této částky budou zveřejněny. Pěvecký sbor Vám přeje krásné prožití léta a těší se na Vás v novém školním roce.

Fotogalerie

Monika Ondroušková