Kroužek keramiky

Kroužek keramiky pod vedením pana Ing. J. Vašíčka zahajuje svou činnost 20. září 2018. Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v době od 15:30 do 17:00 hodin. Cena za 10 lekcí je 1 200,- Kč, v níž je započítáno lektorné, materiál a energie za výpaly. Peníze doneste do první hodiny keramiky.

S sebou si vezměte zástěru. Vyzkoušíte si různé techniky s možností glazování a můžeme už vyrábět i litou keramiku!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Přihláška do keramického kroužku

Přihlašuji …………………………………………, žáka/žákyni ……………. třídy do keramického kroužku.

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………..

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _