Kroužek keramiky zahajuje 25. ledna!

Kroužek keramiky pod vedením pana Ing. J. Vašíčka zahajuje svou činnost 25. ledna 2018. Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v době od 15:30 do 17:30 hodin. Cena za 10 lekcí je 1 200,- Kč, v níž je započítáno lektorné, materiál a energie za výpaly. Peníze doneste do první hodiny keramiky.

S sebou si vezměte zástěru, popřípadě přezůvky. Letošní novinka - nové techniky, možnost glazování a můžeme už vyrábět i litou keramiku!

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Přihláška do keramického kroužku

Přihlašuji …………………………………………, žáka/žákyni  ……………. třídy do keramického kroužku.

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………..

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __