Kritérium přo přijetí žáků 9. ročníku do studijní skupiny od 11.5. 2020

Z důvodu omezené kapacity a stanovení cíleného zaměření skupiny ministerstvem školství - příprava na přijímací zkoušky, budou přijati do studijní skupiny pouze žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušku na střední školu. Žákům, kteří vykonávat přijímací zkoušku nebudou, budou nabídnuty individuální konzultace s pedagogy na základě předchozí domluvy.

V Šitbořicích dne 5. 5. 2020                                                            Ondroušková Monika