Keramický kroužek

Keramický kroužek v Šitbořicích!

Základní škola Šitbořice oslovila školeného výtvarníka a od dubna 2016 nabízí keramický kroužek. Přihlásit se mohou žáci, děti s rodiči, dospělí včetně seniorů. Podle zájmu by bylo vytvořeno více skupin. Kurzy by probíhaly v časech vyhovujících daným skupinám. Jednalo by se zatím o čtvrtletní kurz, předpokládaná cena 1000 až 1500 Kč (výtvarník, materiál, výpal).

Další informace se dovíte ve druhé polovině ledna na webu školy (počet zájemců, počet skupin, návrh času konání,..).

Máte-li zájem, zapište jméno (jména) a odešlete elektronicky nebo  odevzdejte ve škole do 4.1.2016

Kontakt: D. Relichová, tel. 519 421 044                    

Email školy: zs.sitborice@email.cz

Přihlášku na keramický kroužek v ZŠ Šitbořice naleznete pod tímto odkazem!