Karneval

Karneval


V sobotu 25. března jsme zorganizovali nejen pro žáky naší školy
maškarní ples. Po dvouletécovidovépřestávce si především děti mateřské
školky a prvního stupně základní školy zase naplno užily maškarní rej. Na
tanečním parketu si spolu mohli zatančit, zasoutěžit azařádit“ vodníci,
princezny, kuchaři, policisté, broučci, čarodějnice, avataři, supermani, piráti,
víly a jiné bytosti. Součástí každého karnevalu musí být i tombola. Ta naše byla
plná hraček a byl o ni obrovský zájem.


O pestrý tanečně-soutěžní program se postarala agentura Bianka.
Výzdobu sálu si vzala na starost p. učitelka Krejčí spolu se žáky druhého stupně,
občerstvení zajistily paní kuchařky ze školní jídelny, v šatně Vás obsloužily naše
paní uklízečky, obálky s losy prodávaly žačky 9. třídy a o ceny do tomboly jste
se postarali Vyrodiče a naši sponzoři. Moc děkujeme.
 

Snad se karnevalové odpoledne všem líbilo a už teď se těšíme na masky,
které přijdou příští rok.

 

fotogalerie