Jarní kurz keramiky

Kroužek keramiky pod vedením pana Ing. J. Vašíčka nabízí jarní kurz od 12. dubna 2018. Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v době od 15:30 do 17:30 hodin. Cena za 10 lekcí je 1 200,- Kč, v níž je započítáno lektorné, materiál a energie za výpaly. Peníze doneste do první hodiny keramiky.

S sebou si vezměte zástěru, popřípadě přezůvky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do jarního kurzu keramiky

Přihlašuji …………………………………………, žáka/žákyni  ……………. třídy do keramického kroužku. Zahájení 12. dubna 2018.

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………..