Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice

Naše škola realizuje v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání projekt:

 

Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice„

 

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích schopností a dovedností žáků a podporu vzdělávání pedagogů.

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to doučováním žáků a zajištěním extrakurikulárních aktivit, tj kroužků zábavné logiky, deskových her apod. Projekt má rovněž podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností.

Jedná se o projekt v rámci výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003102

Název projektu CZ: Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice

 

Realizátor projektu: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Doba realizace projektu: od 1.2.2017 do 31.1.2019

 

V Šitbořicích dne 1.2. 2017

PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy