Informace pro strávníky 3. - 9. třídy

Od středy 18. 11. 2020 bude školní jídelna opět v provozu. Znovu nabízíme možnost vyzvednutí oběda pro všechny žáky, kteří se vyučují distančně.

 

Děti přihlašujte nejpozději v pondělí 16. 11. 2020 do 10:00 hodin emailem na adrese obedy.zssitborice@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 774 881 835.

 

Jídlo se bude vydávat do jídlonosičů. Je nutné, aby první den odběru stravy měli žáci s sebou 2 podepsané jídlonosiče. Přesný čas výdeje bude upřesněn.

 

Ondroušková