Informace pro rodiče žáků II. stupně

Vážení rodiče,

v úterý 30. 6. 2020 proběhne slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení na školním dvoře od 8:00 do cca 8:30. Po předání vysvědčení žáci odchází domů.

Žáci, kteří do školy nedocházeli a budou mít zájem se akce zúčastnit, musí v úterý přinést podepsané a vyplněné čestné prohlášení a budou mít s sebou roušku. Čestné prohlášení si můžete stáhnout na stránkách školy, bude také umístěno v prodejně COOP. Žáci, kteří již čestné prohlášení odevzdali, ho nemusí znovu nosit. Stále ovšem platí, že této akce se nemohou účastnit žáci s příznaky virového onemocnění.

Pokud se Vaše dítě nebude účastnit a potřebuje pouze vysvědčení vyzvednout, přijde si v úterý v 9:00 do ZŠ, zde mu bude vysvědčení individuálně předáno, případně se rodič domluví s třídní učitelkou/třídním učitelem na jiný termín předání.

Čestné prohlášení

S pozdravem

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka škol