Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče,

informuji Vás o průběhu závěru školního roku. Výuka ve studijních skupinách bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.

V pondělí 29. 6. 2020 organizuje škola pro všechny žáky 1. stupně akci „Loučení se školou“. Této akce se mohou účastnit všichni žáci 1. stupně, i ti, kteří dosud do ZŠ nedocházeli. Dětem se bude věnovat třídní učitelka, která si pro děti připraví různé aktivity ve třídě i venku, aby se žáci třídních kolektivů mohli sejít všichni. Nebude již dodrženo složení skupin po 15 žácích. Účast je opět dobrovolná, dítě tedy v pondělí nastoupit nemusí. Sraz žáků je v 8:00 h před školou, po skončení akce v 11:30 h žáci odchází domů, družinám (přihlášení) do družiny.

V úterý 30. 6. 2020 proběhne slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení na školním dvoře od 8:00 do cca 8:30. Poté žáci odchází domů. Školní družina nebude v provozu.

Žáci, kteří do školy nedocházeli a budou mít zájem se akcí zúčastnit, musí v pondělí (případně v úterý, pokud se budou účastnit pouze slavnostního ukončení školního roku) přinést podepsané a vyplněné čestné prohlášení. Toto čestné prohlášení si můžete stáhnout na stránkách školy, bude také umístěno v prodejně COOP. Žáci, kteří již čestné prohlášení odevzdali, ho nemusí znovu nosit. Stále ovšem platí, že těchto akcí se nemohou účastnit žáci s příznaky virového onemocnění. Děti si na oba dny přinesou 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Pokud se Vaše dítě nebude účastnit žádné akce a potřebuje pouze vysvědčení vyzvednout, přijde si v úterý v 9:00 do ZŠ, zde mu bude vysvědčení individuálně předáno, případně se rodič domluví s třídní učitelkou na jiný termín předání.

Čestné prohlášení

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy