Informace pro rodiče žáků 6. - 8. tříd

Vážení rodiče,

od pondělí mohou žáci nastoupit znovu do ZŠ.

V pondělí proběhne společná schůzka celého třídního kolektivu v následujícím čase:

6. třída v 8:30 h

7. třída v 8:45 h

8. třída v 9:00 h

Na této schůzce žáci obdrží potřebné informace k organizačnímu zajištění výuky. Upozorňujeme, že žáci musí mít u budovy ZŠ na organizační schůzce nasazeny roušky.

Bezpečnostní pokyny si prostudujte zde. Žáci je 1. den obdrží v tištěné podobě - nemusíte si je tisknout.

Po skončení schůzky odchází žáci samostatně domů.

S pozdravem Mgr. Monika Ondroušková