Informace pro rodiče žáků 3. - 9. třídy

Vážení rodiče, od pondělí 30. 11. 2020 nastupují znovu žáci 3. - 5. a 7. - 9. ročníku do školy k prezenční výuce.

Žáci 6. ročníku zůstávají v týdnu 30. 11. - 4. 12. 2020 na distanční výuce (bližší informace obdrží v příštím týdnu).

 

Pro provoz školy jsou stanovena tato opatření:

Stále platí:

1. Do školy mohou vstoupit pouze zcela zdravé děti.

2. Cizím osobám je do školy bez předchozí domluvy vstup zakázán.

3. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci ve škole, rodiče zajistí jeho okamžité vyzvednutí.

 

Nově platí:

1. Žáci a všichni pracovníci školy jsou povinni nosit roušky během celého pobytu ve škole (bohužel nyní i ve výuce).

2. Rodiče zajistí dětem do školy na každý den jednu čistou roušku a dále jednu roušku rezervní, která bude uložena v aktovce v sáčku.

 

Informace pro žáky 3. třídy:

Sraz je před školou v 7.55 hod, výuka probíhá do 12.25 hod, ve čtvrtek do 11.15 hod.

Na oběd jdou v 11.20 hod.

Po výuce družináři odchází do družiny, nedružináři domů.

 

Informace pro žáky 4. třídy:

Sraz je za školou v 7.45 hod, výuka probíhá do 12.10 hod, ve středu do 13.00 hod.

Na oběd jdou ve 12:10 hod, ve středu ve 13.00 hod.

Po výuce družináři odchází do družiny, nedružináři domů.

 

Informace pro žáky 5. třídy:

Sraz je před školou v 8.05 hod, výuka probíhá do 12.15 hod, v úterý do 13.05 hod.

Na oběd jdou ve 12:20 hod, v úterý ve 13:05 hod.

Po výuce družináři odchází do družiny, nedružináři domů.

 

Informace pro žáky 7. třídy:

Sraz je za školou v 8.10 hod, výuka probíhá do 13.15 hod.

Na oběd jdou ve 13.15 hod.

Po výuce odchází domů.

 

Informace pro žáky 8. třídy:

Sraz je před školou v 8.15 hod, výuka probíhá do 13.25 hod, v úterý do 14.40 hod.

Na oběd jdou ve 13.25 hod každý den.

Po výuce odchází domů.

 

Informace pro žáky 9. třídy:

Sraz je za školou v 7.40 hod, výuka probíhá v pondělí a ve středu do 14.45 hod, v úterý do 12.45 hod, ve čtvrtek a pátek do 11.55 hod.

Na oběd jdou v pondělí, úterý a ve středu ve 12.45 hod, ve čtvrtek a v pátek v 11.55 hod.

Po výuce odchází domů.

 

Je nutné dodržet čas a místo srazu!

 

Denní rozvrh předmětů je stále platný, žáci si vezmou pomůcky jako v běžném provozu.

Ranní družina je v provozu.

Děti, které chodí na obědy, jsou automaticky přihlášeny. Pokud je vaše dítě nemocné, je nutné je odhlásit.

 

 

 

V Šitbořicích dne 25. 11. 2020

 

Mgr. Romana Müllerová, zástupkyně ředitelky