Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Vážení rodiče, od středy 18. 11. 2020 nastupují znovu žáci 1. a 2. ročníku do školy k prezenční výuce. Pro provoz školy jsou stanovena tato opatření:

 

Stále platí:

1. Do školy mohou vstoupit pouze zcela zdravé děti.

2. Cizím osobám je do školy bez předchozí domluvy vstup zakázán.

3. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci ve škole, rodiče zajistí jeho okamžité vyzvednutí.

 

Nově platí:

1. Žáci a všichni pracovníci školy jsou povinni nosit roušky během celého pobytu ve škole (bohužel nyní i ve výuce).

2. Rodiče zajistí dětem do školy na každý den jednu čistou roušku a dále jednu roušku rezervní, která bude uložena v aktovce v sáčku.

 

Informace pro žáky 1. třídy:

Sraz před školou v 7:50 hod.. Výuka probíhá do 11:30 hod.. Následuje oběd. Poté družináři odchází do družiny, nedružináři domů.

 

Informace pro žáky 2. třídy:

Sraz za školou v 8:00 hod.. Výuka probíhá každý den do 11:40 hod.. Následuje oběd. Poté družináři odchází do družiny, nedružináři domů.

 

Je nutné dodržet čas a místo srazu!

 

Ranní družina v provozu.

 

Děti, které chodí na obědy jsou automaticky přihlášeny. Pokud je Vaše dítě nemocné, je nutné je odhlásit.

 

Ondroušková Monika