Informace o platbách za školní družinu a stravné

Platba za školní družinu
50 Kč/měsíc - hradí se za pololetí - HOTOVĚ paní vychovatelce
 
Platba za stravné 
Stravné je dáno věkem dítěte. Tato informace je určená pouze rodičům, kteří platí stravné převodem:
7 - 10 let.......400 Kč/měsíčně
11 - 14 let.....440 Kč/měsíčně
15 - 18 let.....460 Kč/měsíčně
č. účtu: 181163297/0300
VS zůstávají žákům stejné po celou dobu školní docházky.