Informace ke stravování ZŠ

INFORMACE K PLATBĚ STRAVNÉHO - ZŠ

1. Ceny stravného:

kategorie 3-6 let: přesnídávka: 9,- Kč. oběd: 22,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 39,- Kč, měsíční platba 820,- Kč

kategorie 7-10 let: přesnídávka: 10,- Kč. oběd: 23,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 41,- Kč, měsíční platba 820,- Kč

kategorie 7-10 let: oběd: 23,- Kč, měsíční platba 460,- Kč, nedotovaná cena: 96,- Kč

kategorie 11-14 let: oběd: 25,- Kč, měsíční platba 500,- Kč, nedotovaná cena: 98,- Kč

kategorie 15-více let: oběd: 26,- Kč, měsíční platba 520,- Kč, nedotovaná cena: 99,- Kč

Pokud budete platit povolením inkasa - prosím o zřízení povolení k inkasu, č. účtu 181163297/0300,  za každé dítě 1000 Kč, důvodem vyšší ceny může být neodhlašování obědů po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole, dítě má nárok na odebrání dotovaného oběda pouze první den neplánované nepřítomnosti do jídlonosiče, další dny při neodhlášení je účtována nedotovaná cena dle kalkulace. Platba za září se platí v říjnu,...za červen v červenci.

VS u povolení potřebovat nebudete.

Pokud budete platit trvalým příkazem, prosím na stejné č.účtu: 181163297/0300, VS je stejný po celou dobu docházky do ZŠ. Novým žákům bude VS přidělen na celou dobu docházky do naší ZŠ. Za září se platí v září, do 15. dne v měsíci, přeplatky se vrací na konci kalendářního a konci školního roku.

Pokud budete platit v hotovosti, prosím po předchozí domluvě, do 15. dne v měsíci, za září v září atd.

Odhlašování stravy je do 14:00 hod. předchozího pracovního dne (platí i pro svačiny), přihlašovat můžete ten den, kdy dítě půjde po nemoci do školy do 8:00 hod. emailem, tel., sms. První den neplánované nepřítomnosti můžete odnést dítěti jídlo v jídlonosiči mezi 11:00-11,15.

Pokud je dítě nemocné a Vy nevíte, kdy půjde do školy, je lepší ho odhlašovat "do přihlášení". Např. dítě odhlásíte do pátku s tím, že si myslíte, že v pondělí dítě do školy půjde, ale v pondělí nakonec do školy nedojde, tak ten pondělní a další neodhlášené obědy už budou účtovány za plnou cenu.

telefon do jídelny: 774881835

email: obedy.zssitborice@seznam.cz

Prosím nezapomínejte odhlašovat dítě při nemoci. První den, kdy nejde do školy, si oběd můžete vyzvednout, pokud další dny nebudou obědy odhlášené, musíme dle vyhlášky účtovat plnou cenu oběda. Děkuji za pochopení.

 

Jakékoliv změny je nutné hlásit vedoucí ŠJ.