Informace ke školnímu řádu

Vážení rodiče, zveřejněný Školní řád je platný mimo způsob omlouvání. Při omlouvání svých dětí se řiďte pokyny, které Vaše dítě donese ze školy k podpisu. Stejný pokyn jste také obdrželi mailem a elektronickou ŽK. Školní řád v této oblasti je aktualizován a nabude platnosti po projednání na Školské radě.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy