Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření vlády proti šíření koronaviru proběhne v letošním roce zápis do 1. třídy následně:

Rodiče mají na webových stránkách školy tři dokumenty:

1. Protokol o přijetí dítěte.

2. Žádost o odklad školní docházky.

3. Zápisní list.

 

Tytéž dokumenty budou po dobu 1.–10. 4. 2020 také k dispozici v prodejně COOP Šitbořice.

Rodič po zvážení vyplní buď první, nebo druhý z jmenovaných dokumentů a doručí do základní školy – emailem (zsmssitborice@email.cz), datovou schránkou (ID: g5qmsyc), do poštovní schránky u vchodu do ZŠ, osobně po tel. domluvě (tel. 728 782 419). K tomu každý rodič přidá vyplněný zápisový list.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte bude škola zákonného zástupce informovat telefonicky.

U dětí, kterých by se týkal odklad školní docházky, je potřeba škole nejprve doručit žádost o odklad a současně nebo dodatečně dle možností dodat potřebná potvrzení lékaře a PPP. Je tedy nejdříve nutné v termínu podat do základní školy žádost o odklad a pak čekat na termín návštěv lékaře a PPP. Poté bude zákonný zástupce telefonicky informován o rozhodnutí o povolení odkladu. Chápeme, že v současné době budou možnosti návštěv lékařů a PPP omezené, bude tedy umožněno administrativně řízení dokončit během května, popřípadě v červnu 2020.

 

Termíny:

Podávání žádostí o přijetí/odklady a zápisní list: 1. – 10. 4. 2020

Rozhodnutí o přijetí: 11. – 24. 4. 2020

Rodiče se mohou blíže informovat:

  • na stránkách www.zssitborice.cz, včetně stažení žádosti o přijetí, o odklad a zápisního listu (základní škola – dokumenty – ke stažení)

  • prostřednictvím zsmssitborice@email.cz

  • u ředitelky školy na tel. 728 782 419

 

V měsíci červnu získají rodiče budoucích prvňáčků další informace týkající se pomůcek do 1. třídy.