Informace k uzavření klasifikace

Vážení rodiče, informuji Vás o způsobu ukončení klasifikace za 2. pololetí. Na základě doporučení MŠMT a zvážení situace pedagogickou radou školy oznamuji, že uzavírání klasifikace bude probíhat takto:

  1. Učitelé předběžně uzavřou klasifikaci do středy 3. 6. 2020 – tato předběžná výsledná známka bude zveřejněna v elektronické žákovské knížce vždy přímo u konkrétního předmětu (zelená známka na konci řádku v záložce hodnocení – výpisy hodnocení – hodnocení žáka/studenta).
  2. Rozhodujícími podklady pro tuto výslednou známku jsou známky za měsíce únor a březen (prezenční výuka) s přihlédnutím k hodnocení a aktivitě z distanční výuky v období uzavření školy a také hodnocení za 1. pololetí. Upozorňuji, že známka nemusí odpovídat výslednému průměru.
  3. Pokud rodič a žák mají zájem o zlepšení známky, informují konkrétního pedagoga za daný předmět o zájmu o přezkoušení, doplnění klasifikace atd.
  4. Je plně v kompetenci pedagoga, jakým způsobem provede přezkoušení, doplnění klasifikace aj. Zlepšení je možné však pouze o jeden stupeň.

S pozdravem Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy