Informace k provozu MŠ - stravné a školné

Školné bude za měsíc říjen sníženo z důvodu uzavření MŠ v období od 14. 10. do 1. 11. 2020 na 150 Kč. Přeplatek 150 Kč bude rodičům vrácen na účet nejpozději 30. 11. 2020.
 
Rodiče, kteří dítě odhlásili(odhlásí) na celý měsíc, nemusí hradit zálohu na stravné.
 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy