Informace k platbě školného a stravování MŠ

Informace k stravnému na školní rok 2021/2022 MŠ:

1. Ceny stravného:

kategorie 3-6 let: přesnídávka: 8,- Kč/oběd: 20,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 36,- Kč, měsíční platba 780,- Kč

kategorie 7-10 let: přesnídávka: 10,- Kč/oběd: 21,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 39,- Kč, měsíční platba 780,- Kč

Pozor! Po novelizaci vyhlášky č. 107/2005 je u kategorie 3-6 let změněná cena přesnídávky z 9,- na 8,- Kč a svačinky z 7,- na 8,- Kč. Nechtěli jsme zdražovat svačinky, tak jsme snížili cenu přesnídávky.

2. úhrada stravného:

-  Trvalým příkazem, č.účtu: 181163297/0300, VS na stravné je stejný po celou dobu docházky do MŠ. Novým dětem bude VS přidělen na celou dobu docházky do naší MŠ a potom i ZŠ. Za září se platí v září, do 15. dne v měsíci, přeplatky se vrací na konci kalendářního a konci školního roku

-   V hotovosti výjimečně, pouze po předchozí domluvě, do 15. dne v měsíci, za září v září atd.

3. Odhlašování stravy je do 8:00 hod. téhož pracovního dne, přihlašování také do 8:00 hod. 

Odhlašuje se u paní učitelky ve třídě nebo telefonicky.

Email ŠJ MŠ: mssitborice@seznam.cz

Prosím nezapomínejte odhlašovat dítě při nemoci. První den je cena dotovaného oběda, pokud další dny nebudou obědy odhlášené, musíme dle vyhlášky účtovat plnou cenu oběda (cca 90 Kč). Děkuji za pochopení.

Jakékoliv změny je nutné hlásit vedoucí ŠJ.

Podrobné informace ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

Informace ke „školkovnému“ na školní rok 2021/2022 MŠ:

Úhrada školného:  300,- Kč / měsíc:

  • trvalým příkazem, č. účtu: 181163297/0300, VS na školné je stejný po celou dobu docházky do MŠ. Novým žákům bude VS přidělen.
  • za září se platí v září, do 15. dne v měsíci.
  • v hotovosti výjimečně, pouze po předchozí domluvě, do 15. dne v měsíci, za září v září atd.