Informace k ošetřovnému v případě nařízené karantény

Informace k ošetřovnému v případě nařízené karantény naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m