Informace a dokumenty pro rodiče přihlášených dětí k docházce do MŠ od 25. 5. 2020

Informujeme rodiče, že před vstupem do MŠ je nutné prostudovat bezpečnostní pokyny s čestným prohlášením. Tyto pokyny jsou závazné a je nutné je dodržovat. Podepsaný dokument doprovázející osoba odevzdá pracovníkovi školy 1. den nástupu. Při příchodu je nutné dodržet stanovený čas a určený vchod do školy dle vyvěšeného seznamu u budovy MŠ . Pokud se rodič nakonec rozhodne, že dítě do MŠ nenastoupí, informuje vedoucí učitelku. Dokument si stáhněte a vytiskněte. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout v prodejně Jednoty.

Čestné prohlášení

Bezpečnostní pokyny

Dokument k tisku a odevzdání