Hodnocení ZŠ Šitbořice Českou školní inspekcí

V měsíci lednu 2018 proběhla na naší škole inspekce. Inspekční tým se zaměřil na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Dovolte mi nejdříve se ohlédnout zpět. Celé roky vytváříme pozitivní klima, snažíme se kvalitně připravovat děti na studium a do života. Tento náš cíl se nám daří naplňovat díky vysokému pracovnímu nasazení pedagogů. Vzájemně oceňujeme, že na kvalitních výsledcích mají velkou zásluhu kolegiální vztahy a vstřícná spolupráce. Sepětí pozitivní pracovní atmosféry a vzdělávacích výsledků tvoří silné stránky naší školy.

Ze zprávy ČŠI a z vysokého ocenění inspekčním týmem vyplývá, že to na školách není běžné, a o to více si výsledného hodnocení ČŠI vážíme. Jenom v heslech: "příkladná úroveň", mimořádně vstřícný přístup učitelů k žákům", "respekt", "vědomě ukáznění žáci", "kvalitní diferenciace", "kvalitní interakce učitel - žák", "slušné a kultivované chování žáků", "výborná úroveň řídící práce", "účinné plánování, "efektivní organizace vzdělávání", "profesně zdatný a stmelený pedagogický sbor", "promyšlené hodiny", "pestré metody", "příkladné využití učebních pomůcek", "nadprůměrná úroveň v kognitivní oblasti", "podnětné a rozvíjející situace", "včasná prevence", "výborná kvalita sledovaného průběhu", "spolupráce s institucemi", "úspěšná škola“.

Děkujeme rodičům, kteří dokážou své děti vést ke slušnému chování, pečují o rozvoj dětí a věnují jim svůj čas. Ve škole se pak výsledky vždy poznají a zúročí. Děkujeme zřizovateli za starostlivost a podporu školy. Děkujeme členům Školské rady za zájem a aktivní přínos.

Děkuji našim provozním zaměstnancům za vytváření kvalitního zázemí a plynulý provoz školy. Děkuji učitelům, vychovatelům i asistentkám za dosavadní práci, za příkladnou péči o žáky, za trvale vysoké pracovní nasazení a za ochotu odvést práci navíc.

Inspekční zpráva

PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy