Grantový projekt z prostředků EU

Grantový projekt z prostředků EU

 

  Šitbořice vypracovala v roce 2010 v rámci grantového programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt  „Moderní škola“.  Projektová žádost   úspěšně prošla procesem hodnocení a projekt byl  schválen k realizaci. Je zaměřen na rozvoj znalostí  a dovedností žáků  v šesti prioritních oblastech: cizí  jazyky,  matematika,  přírodní  vědy,  ICT,   čtenářská  a  informační   gramotnost.

Učitelé  realizací tohoto projektu  získají pro rozvoj školy   v letech  2011 a 2012 dotaci ve výši  944 230,- Kč. V roce 2011 z peněz  projektu plánujeme pořídit vybavení  počítačové učebny, interaktivní tabule  a další moderní techniku.

                                             PaedDr.   Jarmila Novotňáková, ředitelka školy