Exkurze Těšany

Poslední květnový den se žáci sedmého a osmého ročníku vydali na poznávací exkurzi po okolí Šitbořic a zakončili ji v Těšanech, kde navštívili místní kovárnu. Tato památka je ojedinělým zachovalým objektem řemeslnické dílny ve spojení s hospodářským a obytným stavením. Na výstavu kovářství navazuje kolářská dílna, kde je k vidění technologie, typické výrobky a nářadí tohoto řemesla. V roce 1963 byla kovárna v Těšanech zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Exkurze se vydařila, počasí žákům přálo a celou trasu 15 km zvládili ujít na jedničku!

Fotogalerie