Exkurze Romské muzeum a veletrh středních škol

Dne 26.11. se žáci osmého a devátého ročníku vydali na exkurzi do Romského muzea, kde pro ně byl připraven výukový program o tradičních romských řemeslech. Děti se seznamovaly s vývojem romské společnosti od roku 1920 až po současnost, s holocaustem Romů a závěrem besedovali s paní Machálkovou, která samotný holocaust zažila na vlastní kůži. Poté se pokračovalo na brněnské výstaviště, kde probíhal Veletrh středních škol. Některé žáky překvapila pestrá nabídka a již v osmém ročníku si vybrali školu, na kterou by chtěli jít. To se stalo zároveň motivací dosáhnout lepších výsledků, které jsou třeba při přijímacích řízeních. Učitelé pomáhali žákům při komunikaci se zástupci jiných škol, kladli jim dotazy ohledně přijímacího řízení a jiné.

Fotogalerie