Exkurze na farmu koní "Black rose ranch"

Školní družina připravila pro děti dne 23. září exkurzi na farmu koní Black Rose ranch“ v Němčičkách a pěší výlet na bořetickou rozhlednu. Tento výlet byl plánován na téma „Poznáváme region“. Cílem vzdělávacích aktivit bylo seznámit děti se sídly, přírodou a činností člověka v regionu. Na farmě koní odborníci žáky seznámili s historií vývoje vztahu člověka k přírodě a ke koním. Seznámili žáky s péčí o koně ve stájích, s oblečením jezdce, s ochrannými pomůckami apod. Následovala vycházka kolem výběhů koní v přírodě. Žáci se také dověděli, jak důležité je pro koně žít ve stádu a jak důležitý je kontakt s člověkem. Děti si měly možnost prohlédnout stáje, venkovní výběhy pro koně, které se nachází v krásném prostředí nedaleko místních lesů a hlavně obdivovat nádherné koně. Rozhledna se nachází asi půl hodiny cesty od farmy koní. Cesta na rozhlednu byla pro některé náročná, ale výsledek stál za to. Děti shlédly okolní krajinu včetně vesnic a nedalekou Pálavu s Novomlýnskými nádržemi. Měli jsme zajištěný výklad i od šitbořského rodáka pana Ing. Josefa Zelinky, který s námi celý výlet absolvoval. Pod jeho vedením se žáci učili orientaci v terénu, umístění obcí v závislosti na přírodních podmínkách a seznamovali se s životními podmínkami rostlin v rozdílných lokalitách. Domů jsme se vraceli obohaceni o pěkné zážitky a nová poznání. Doprava i výklad odborníků byly hrazeny z grantového projektu školy realizovaného v rámci programu Šablony II.

 

Výlet pro děti připravily vychovatelky Jarmila Novotňáková, Ivana Rozkydalová a Alena Ryšavá.