Dýňák 2014

Ve čtvrtek 18. 9. 2014  proběhla za naší školou již tradiční akce „Dýňák“.

Děti, rodiče a prarodiče se dostavili v hojném počtu a v příjemné atmosféře si společně užívali pěkného předpodzimního dne. Vyřezávali dýně tradičními i velmi originálními způsoby. O zábavu dětí bylo postaráno formou drobných sportovních aktivit. Tvořivé děti si mohly ještě u stolečku vybarvit „účastnický list“, který se sladkou odměnou dostaly jako poděkování za účast na této akci. Podvečer zpříjemnilo i teplo plápolajícího ohně, na kterém si účastníci opékali špekáčky.

Všem děkujeme, že nás podpořili svou přítomností a těšíme se zase za rok.

Fotogalerie