Dopravní výchova

Dne 28. 4. 2010 se všichni žáci 1. stupně zúčastnili každoroční dopravní soutěže. Rozděleni byli do smíšených družstev z 1. až 4. třídy. Páťáci zajišťovali kontroly u jedenácti stanovišť a udělovali body. Děti společně řešily dopravní situace na křižovatkách, poznávaly značky, skládaly obrázky dopravních prostředků, řešily třídění odpadu, zkusily si obvazovat simulovaný úraz, popisovaly části kola a jeho základní vybavení, pod dohledem odborníka z BESIPu jezdily na kolech křižovatky, zkusily si i jízdu zručnosti na čas. Odměnou jim byla radost ze soutěžení, dobrý pocit ze vzájemné spolupráce a samozřejmě i sladká odměna na závěr bloku dopravní výchovy.

 

Nejlepší družstva i nejrychlejší cyklisté byli vyhlášeni a oceněni před svými třídami.

 

Spolupráci ve družstvech si děti mohly vyzkoušet i druhý den, kdy měly své získané vědomosti uplatnit a výtvarně ztvárnit. A tak děti v pracovních skupinkách diskutovaly, navrhovaly, ztvárňovaly, stříhaly, kreslily, malovaly, lepily, vybarvovaly….. až nakonec vzniklo jedenáct originálních děl, která jsme vystavili ve škole. Děti s očekáváním sledovaly reakce ostatních, zda se jim zrovna jejich dílo povedlo. Výtvarné práce nám posloužily nejenom k výzdobě školy, ale využili jsme je k tomu, že se děti na nich učily hledat chyby – umístění dopravních značek a dopravních prostředků, přechodů přes silnice, parkovišť, vyústění stezek pro cyklisty apod. Jednotlivá díla si děti prohlédly a zaznamenaly si ke každému své poznámky, o kterých pod vedením učitelek ve třídě diskutovaly.

 

Fotogalerie