Dopravní výchova a Den Země na 1. stupni

Děti si hravou formou ve smíšených družstvech 1. až 4. tříd zopakovaly vědomosti z dopravní výchovy, křižovatky, značky, připoměly si třídění odpadů a ošetření běžných úrazů. Taky si vyzkoušely své praktické dovednosti na kolech nebo koloběžkách pri zdolávání překážkové dráhy. Odměnou jim bylo závěrečné vyhodnocení družstev, vyhlášení vítězů překážkové jízdy a také sladká odměna, která byla tečkou za úspěšně zakončenou školní akcí.

Fotogalerie

Dagmar Guráňová