Dopravní soutěž

Den pro školu

V rámci tohoto dne, se uskutečnila na školním dvoře dopravní soutěž pro žáky I. stupně.

Na 15 stanovištích zaměřených na dopravní znalosti, si mohli žáci vyzkoušet a soutěžit jak v jízdě zručnosti, tak dále i ve znalostech dopravních předpisů, dopravních značek ,vybavení kola, první pomoci, ošetření zraněného,dopravní testy, hry atd.Počasí nám přálo a dopravní soutěž se nám skvěle povedla

Za její velmi hezkou a náročnou přípravu, bych tímto chtěla za všechny zúčastněné poděkovat paní asistentce Bc. Nikole Dostál a Mgr.  Michaele Rabovské.

Fotogalerie