Dopravní soutěž

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Celý první stupeň se 21. 6. zúčastnil dopravní soutěže. Starší děti si připravily stanoviště s úkoly, které potom ostatní žáci plnili. Úkoly se netýkaly pouze dopravní výchovy, ale i češtiny, matematiky, prvouky apod. Pro děti byly aktivity poučné, zajímavé a velkým přínosem je i spolupráce mezi mladšími a staršími žáky. Zprvu nám nepřálo počasí, které se ale během chvilky umoudřilo a cyklistům/koloběžkářům na cestu svítilo sluníčko.

Fotogalerie