Dopravní soutěž

Dne 1.6.2018 se všichni žáci 1. stupně zúčastnili každoroční dopravní soutěže. Rozděleni byli do smíšených družstev z 1. až 4. tříd. Páťáci zajišťovali kontroly u jednotlivých stanovišť, kterých bylo 10. Všechna družstva se postupně vystřídala na všech stanovištích, kde za splnění úkolů děti dostávaly body. Společně řešily dopravní situace na křižovatkách, poznávaly značky, skládaly obrázky dopravních prostředků, řešily třídění odpadu, popisovaly části kola a jeho základní vybavení, zkusily si i jízdu zručnosti na čas. Odměnou jim byl dobrý pocit ze vzájemné spolupráce a samozřejmě i sladká odměna na závěr soutěže. Nejlepší družstva i nejrychlejší cyklisté byli odměněni diplomem.

Děti se už těší na další ročník této oblíbené soutěže.

Fotogalerie

Dagmar Guráňová