Dodatek k výběrovému řízení na pozici asistent pedagoga

DODATEK K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZE DNE 10. 2. 2016

Ve výběrovém řízení se jedná o zkrácený úvazek asistenta pedagoga ve výši asi 0,3 úvazku (úvazek bude upřesněn podle výše dotace odborem školství). Přijetí do funkce as. pedagoga se předpokládá nejpozději v březnu 2016.

V Šitbořicích dne 2. 2. 2016                        Jarmila Novotňáková, ředitelka školy