Dny otevřených dveří!

ZŠ Šitbořice pořádá

 

D N Y   O T E V Ř E N Ý CH   D V E Ř Í

 22. a 23. 4. 2014

 

Přijďte s Vaším dítětem na návštěvu do ZŠ Šitbořice. Jste vítáni!

Chcete přihlásit Vaše dítě do ZŠ Šitbořice?

Stačí přijít nebo zatelefonovat na tel. číslo 519 421 044

Podívejte se na naše webové stránky:

www.zssitborice.cz

Volejte na tel.číslo 519 421 044

Piště na mail: zssitborice@email.cz