DEVÁŤÁCI JAKO EXPERTNÍ SKUPINA PŘI HLEDÁNÍ DNA

Dne 16. 6. se naši žáci 9.třídy, v rámci hodiny přírodopisu, ocitli ve vědeckém centru Mendelianum v Brně, kde si sami na vlastní kůži mohli vyzkoušet profi elektronové i polarizační mikroskopy, pozorovat nejrůznější vzorky i mikroskopické preparáty. Seznámily se zde s objevitelskou prací největšího vědce všech dob, rodilého brněnského objevitele struktury DNA – Johannem Gregorem Mendelem. Letos se slaví přesně 200 let od jeho narození a jeho přínos pro vědu a svět (získal Nobelovu cenu za objevení struktury DNA) v oblasti genetiky je opravdu velkolepý. Žáci se stali experty a sami si izolovali DNA z nejrůznějšího ovoce a zeleniny. Největší lákadlo bylo ovšem izolovat své sliny a získat svoji DNA, kterou mohli pozorovat pod mikroskopem. Tento den byl opravdu prakticky přínosný a žáci byli zvídaví, dokázali se bez problémů zapojit do výzkumu a uplatňovat svoje získané vědomosti a znalosti v praxi. Za to je velice chválím. Lucie Kačurová, učitelka přírodopisu.

Fotogalerie