Deváťáci čtou prvňáčkům

Už několik let se snažíme motivovat prvňáčky ke čtení i tímto způsobem.

Po domluvě s paní učitelkou z 1. třídy si deváťáci připraví četbu zajímavého textu. A pak, nejlépe v prostředí školní knihovny a čítárny, předstoupí před třídu zvědavých a zvídavých prvňáčků. Mnozí ještě sami nečtou, ale rádi poslouchají, když jim někdo jiný předčítá. I takto se dá ještě v předčtenářském období budovat vztah ke knihám, četbě a českému jazyku.

Letos se zaposlouchají do popletených pohádek z knížky „Teta to zase plete“, které jejich starší spolužáci umí i zdramatizovat a doplnit vhodnými rekvizitami. Důležité je, že i oni sami chtějí předčítat, nikoho do této aktivity nemusíme nutit.

Fotogalerie