Dětský karneval

Dne 22. 3. 2015 jsme pozvali děti z naší školy i ze širokého okolí na Dětský karneval. Konal se v Sokolovně, která praskala ve švech, protože přišlo na 134 dětí v maskách. Všechny děti měly možnost se zapojit do bohatého programu, který zajišťovala agentura CHABI.

Zatančily si, zazpívaly, soutěžily, mohly se vyfotit, zaskákat si na nafukovacím hradě a dokonce se nechat umělecky pomalovat. Odměnou jim za tu všechnu „námahu“ byla bohatá tombola, občerstvení a některé masky byly na závěr programu vylosovány a odnesly si pěknou cenu. O ceny se postarali naši sponzoři, rodiče žáků a přispěla i ZŠ. Největší sponzorský dar jsme přijali od firmy PRAMOS, která uhradila program, jenž zajišťovala již výše zmiňovaná agentura. Všem ještě jednou moc děkujeme.

Fotogalerie