Dětský karneval

Základní škola ve spolupráci se SRPDŠ srdečně zve všechny děti, rodiče a veřejnost na tradiční karneval, který pořádá 

22. března 2015 od 15 hodin.

Průvod masek, bohatá tombola, zábavný program pro všechny děti a občerstvení zajištěno!