Den Země

Den Země

Pátek, 22.4. 2016, Šitbořice

Jen několik desítek minut od vyhlášení výsledků běhu osvobození se žáci 2. stupně vydali do všech světových stran v rámci naší obce, aby udělali něco málo pro krajinu svého bydliště.

Žáci deváté třídy se v doprovodu pedagogů nejprve rozešli na všechny okraje naší obce, kde sbírali různé odpadky. Našli jsme například plastové lahve, plechovky od energetických nápojů, papíry, atd. Vrcholným úlovkem byla mrtvá slepice zabalená v igelitovém pytli nebo použité dětské plíny. Tyto nálezy jsme však s ohledem na hygienu nechali na svých místech.

Žáci šesté až osmé třídy mezitím plnili náš hlavní cíl – úklid potoka vedoucího z místní čističky odpadních vod směrem k rybníku. Tato práce byla velmi náročná jak fyzicky, tak časově. Zde jsme nacházeli hlavně různé plastové předměty, dráty a vrcholem byl nalezený starý počítač. Je neuvěřitelné, co vše lidé odhazují do potoka a vůbec krajiny svého bydliště.

Nakonec jsme všechny pytle různého obsahu donesli až k místnímu sběrnému dvoru.

Žáky je třeba pochválit za to, jak svědomitě ke svému úkolu přistupovali. Doufejme, že ti, kteří dané odpadky do přírody odhodili se třeba zamyslí a příště takovou věc již neudělají!

Tomáš Mottl